Cereals i llegums

  • Blat en gra
  • Civada
  • Soja blanca
  • Azuki
  • Arròs integral
  • Arròs vermell
  • Quinoa