Contactar

REVIURE AL MANANTIAL
c/Barquera, 26
08271 ARTÉS (Barcelona)
Tel.: 93 820 39 13


Agraïm les vostres consultes.

* Dades requerides.

 

Les seves dades personals s’inclouran en el nostre fitxer automatitzat, de conformitat amb l’exposat per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), a fi i efecte, de poder servir-los els productes o consultes que ens sol·licitin.

En el període de temps que transcorri entre la seva sol·licitud i la nostra resposta, si ho desitja, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades, comunicant-ho a l’adreça Reviure al Manantial o bé a ÀNGELES GOENAGA GUIVERNAU (REVIURE AL MANANTIAL) a l’adreça postal carrer Barquera, 26, Artés (08271) – Barcelona.