Avís legal

El propòsit d’aquest Avís Legal, és informar els usuaris de www.reviurealmanantial.es domiciliada al carrer Barquera, 26, Artés (08271), la raó social dels quals del Responsable del fitxer és ÀNGELES GOENAGA GUIVERNAU (REVIURE AL MANANTIAL), de quin és la seva política de protecció de la privadesa i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat principal poder servir els productes que els clients sol·liciten per aquesta via.

Els destinataris d’aquesta informació únicament serà ÀNGELES GOENAGA GUIVERNAU (REVIURE AL MANANTIAL) per a l’acompliment de les seves atribucions i objecte social (que únicament accedeixen a les dades en els termes de l’article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), sense que això comporti en cap cas una comunicació de les dades), així com la cessió a les entitats oficials públiques o privades que ho exigeixin per Llei.

Tots els camps del formulari on-line és obligatori emplenar-los per poder fer efectiva la sol·licitud d’informació que ens fa l’usuari.

En el període de temps que transcorri entre la sol·licitud de consulta i la nostra resposta, es garanteix l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació, oposició de l’usuari, a les seves dades de caràcter personal que formen part del nostre fitxer. Per a això dirigirà la seva sol·licitud a través del correu electrònic angelesgoenagaguivernau@gmail.com o bé a l’adreça postal carrer Barquera, 26, Artés (08271).

La Web www.reviurealmanantial.es ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables i per tant no s’està a resguard de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat d’ÀNGELES GOENAGA GUIVERNAU (REVIURE AL MANANTIAL), ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per protegir les dades segons determina la llei.

La Web www.reviurealmanantial.es utilitza cookies o altres procediments similars amb finalitats merament estadístiques. Aquestes informacions es capten de forma automàtica i anònima, de manera que no és possible identificar individualment a cap usuari. Els usuaris poden impedir el funcionament de les cookies mitjançant les opcions que tots els navegadors posen a la seva disposició. Es recomana als usuaris que desitgen desactivar les cookies que consultin els sistemes d’ajuda dels navegadors que utilitzin.

La Web www.reviurealmanantial.es farà tot el possible perquè les seves dades estan sempre actualitzats. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d’ells, per aquest motiu si existeix alguna modificació de les dades, l’usuari de la web els comunicarà al Responsable del Fitxer, declinant aquesta tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

La prestació del servei d’aquesta Web i les presents condicions d’Ús del Lloc web es regeixen per la Llei espanyola. Per a qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Manresa.